TRƯỜNG TH NGỌC THIỆN 2

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC: 2020 – 2021

Stt

Họ và tên

Nhiệm vụ

Thời gian

 

1

 

Vũ Thị Hải

Chủ nhệm lớp 1A

BD HS Giải toán qua mạng L1 A

Chịu trách nhiệm (chính) CLB: T+TV khối 1.

 

2

Dương Thị Hạnh

Chủ nhệm lớp 1B. BDCLB: T + TV L1 B

 

3

Hà Thị Huế

Chủ nhệm lớp 1C.BD CLB: T +TV L1 C

Chịu trách nhiệm chất lượng chữ viết khối 2,3( Cụm)  

 

 

4

 

Lương Thị Dung

Chủ nhệm lớp 2A

Chịu trách nhiệm (chính) CLB T+TV khối 2.

 

5

Nguyễn Thị Lành

Chủ nhệm lớp 2B

BD CLB T +TV L2B

 

6

Phạm Thị Anh Tú

Chủ nhệm lớp 2C.BD CLB: T +TV L2C

 

 

7

 

Nguyễn Thị Thủy

Chủ nhệm lớp 3A

BD CLB: T + TV L3A. Chịu trách nhiệm (chính) Cuộc thi Trạng NguyênK3 

 

8

Nguyễn Thị Thắng

Chủ nhệm lớp 3A.BD CLB: T + TV L3A

 

 

9

 

Lại Thị Hân

Chủ nhệm lớp 4A

BD CLB T + TV  L4 A+ K4

Chịu trách nhiệm chất lượng cuộc thi Trạng Nguyên K4

 

 

10

 

Nguyễn Thanh Toản

Chủ nhệm lớp 4B.BD CLB: T + TV L4B

Chịu trách nhiệm chất lượng cuộc thi Trạng nguyênK4 (Cùng đ/c Hân)

 

 

11

 

Thân Thị Hoa

 

Chủ nhệm lớp 5A. BD CLB: T + TV L5 A

Chịu trách nhiệm chất lượng cuộc thi Trạng nguyên K5.Chịu trách nhiệm chất lượng chữ viết khối 4,5( Cụm)

 

 

12

Nguyễn T. Phương Loan

Chủ nhệm lớp 5B

BD HS CLB: T + TV 5B

 

13

Đồng Văn Bình

Dạy học theo phân công

 

14

Hoàng T. Ánh Tuyết

Dạy học theo phân công

 

15

Nguyễn Thị Diễm

Dạy học theo phân công

 

16

Lưu Thị Lê Dung

Dạy học theo phân công

 

17

Nguyễn xuân Đoan

Dạy học theo phân công

 

18

Nguyễn Thế Kỳ

Dạy học theo phân công

 

19

Bùi Lương Thiện

Dạy học theo phân công

 

 

                                                                                                   CHUYÊN MÔN

Lưu ý: Ngoài công việc trên các đồng chí còn tham gia các cuộc thi, kiểm tra, chuyên đề ... Do ngành và trường tổ chức.

     Các đ/c phụ trách các CLB. Yêu cầu khảo sát chọn học sinh tham gia CLB. Xây dựng kế hoạch, trao đổi phân công phụ trách cụ thể cho từng người, lịch hoạt động xong trước tuần 3 và nộp danh sách học sinh, lịch hoạt động theo mẫu gửi đính kèm về Chuyên môn vào thứ 6 tuần 3.

( HS trong CLB khi có lịch hoạt động – yêu cầu GVCN tạo điều kiện và nhắc nhở học sinh tham gia đúng lịch triệu tập)