DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THIỆN 2 TUẦN 21