Trường TH Ngọc Thiện 2

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5

Năm học: 2020- 2021

 

THỨ

TIẾT

LỚP 5A

LỚP 5B

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai

1

HĐTN(CC)

ĐTV (lẻ)

HĐTN(CC)

ĐTV (ch)

2

T.Anh

Đạo đức (lẻ)

Toán

Đạo đức (ch)

3

Toán

Tin học(ch)

T.Anh

Tin học (lẻ)

4

Tập đọc

 

Tập đọc

 

 

 

 

 

 

 Ba

1

Thể dục

T.Anh

Toán

Mĩ thuật

2

Toán 

Âm nhạc

Thể dục

T.Anh

3

Chính tả

Mĩ thuật

Chính tả

Âm nhạc

4

LTVC 

 

LTVC 

 

 

 

 

 

 

  Tư

1

Toán

Lịch sử   

Toán

Lịch sử     

2

Kể chuyện

Thể dục

Kể chuyện

HĐTN (CĐ)

3

Tập đọc

HĐTN (CĐ)

Tập đọc

Thể dục

4

Khoa học

 

Khoa học

 

 

 

 

 

 

Năm

1

T. Anh

Địa lí  

Toán

Địa lí

2

Toán

Kĩ thuật    

T.Anh

Kĩ thuật 

3

TLV

RKNS

TLV

RKNS 

4

LTVC

 

LTVC

 

 

 

 

 

 

Sáu

1

Toán

 

Toán

 

2

TLV

SHCM

T.Anh

SHCM

3

T.Anh

 

TLV

 

4

Khoa học 

 

Khoa học

 

5

HĐTN(SH)

 

HĐTN(SH)