Tạm dừng việc tổ chức dạy học tiếng Anh tăng cường với giáo viên nước ngoài tại các trường mầm non, tiểu học, trung học trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 03/01/2022

Trước thông tin chùm ca bệnh Covid-19 xảy ra tại Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên (thành phố Bắc Giang) bước đầu đánh giá yếu tố dịch tễ, xác định nguồn lây có liên quan đến giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh tăng cường trong nhà trường, ngày 02/01/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản chấn chỉnh việc dạy tiếng Anh với giáo viên nước ngoài trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Theo thống kê của Sở GD&ĐT, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 26 trường triển khai dạy học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, bao gồm: 04 trường mầm non, 18 trường tiểu học, 04 trường THCS; có 17 giáo viên người nước ngoài tham gia giảng dạy tiếng Anh tăng cường và có 06 trung tâm ngoại ngữ liên kết với các nhà trường tổ chức dạy học tiếng Anh tăng cường, bao gồm Trung tâm ngoại ngữ Vietkids, Thế Việt, Thống Nhất, Sunshine School, IDT, Island. Các trung tâm đã phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức giảng dạy tại 626 lớp với khoảng 21.987 học sinh. Hằng năm, Sở GD&ĐT đều tổ chức kiểm tra việc dạy học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh, sau đợt kiểm tra, đã ban hành các văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh các nhà trường, các trung tâm ngoại ngữ tổ chức việc dạy học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài trong các trường phổ thông bảo đảm đúng quy định. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có tỉnh Bắc Giang, Sở GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch; chỉ đạo các trung tâm có giáo viên nước ngoài quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch; bố trí giáo viên giảng dạy theo đúng lịch của nhà trường, cố định giáo viên dạy theo từng trường để đảm bảo công tác phòng, chống dịch; yêu cầu giáo viên nước ngoài và giáo viên trợ giảng phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch, thực hiện xét nghiệm tầm soát Covid-19 như những người có nguy cơ cao theo các quy định của tỉnh và thành phố, phải trình kết quả xét nghiệm cho trường khi tham gia giảng dạy. Tuy nhiên, ngày 01/01/2022, Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang báo cáo sự việc xảy ra chùm ca bệnh Covid-19 tại Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, tính đến thời điểm 09h00 ngày 01/01/2022 có 56 học sinh F0; bước đầu đánh giá yếu tố dịch tễ, xác định nguồn lây có liên quan đến giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh tăng cường trong nhà trường.
Để việc học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài của học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được nề nếp, nghiêm túc, đạt hiệu quả cao đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh cho học sinh trong các nhà trường, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, chấn chỉnh, triển khai một số nội dung cơ bản sau:
Thứ nhất, đối với các phòng GD&ĐT: Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở GD&ĐT. Yêu cầu các đơn vị, nhà trường thực hiện đúng Công văn số 1390/SGDĐT-VP ngày 20/12/2016 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh tăng cường có giáo viên nước ngoài; các văn bản chấn chỉnh về nội dung này của Sở GD&ĐT, trong đó đặc biệt chú ý tới chất lượng, hiệu quả, tính tự nguyện đăng kí tham gia của học sinh và cha mẹ học sinh, sắp xếp thời khóa biểu trong việc dạy - học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, hướng dẫn chi tiết các nhà trường lập hồ sơ việc dạy học tiếng Anh tăng cường có giáo viên nước ngoài đảm bảo chặt chẽ, đúng các văn bản quy định hiện hành. Đặc biệt, xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong việc lơ là, chủ quan với công tác phòng chống dịch bệnh, làm lây lan dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quản lý.
Thứ hai, đối với các nhà trường: Tạm dừng việc tổ chức dạy học tiếng Anh tăng cường với giáo viên nước ngoài tại các trường mầm non, tiểu học, trung học trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 03/01/2022 đến khi có thông báo mới. Các đơn vị khẩn trương thông báo cho cha mẹ học sinh, học sinh đang tham gia học, các trung tâm mà trường đang phối hợp giảng dạy tiếng Anh tăng cường với giáo viên nước ngoài biết và thực hiện; phối hợp với các trung tâm ngoại ngữ kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh giáo viên chưa thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch; trung tâm ngoại ngữ, giáo viên không thực hiện đúng những quy định phối hợp, nhà trường kiên quyết yêu cầu trung tâm ngoại ngữ, giáo viên dừng triển khai.
Thứ ba, đối với các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh: Tạm dừng việc dạy học của giáo viên nước ngoài đang giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; giáo viên tiếng Anh người Việt Nam đang dạy ở trung tâm ngoại ngữ tại Bắc Giang đồng thời giảng dạy ở các cơ sở ngoài tỉnh Bắc Giang từ ngày 03/01/2022 đến khi có thông báo mới. Các đơn vị rà soát giáo viên người nước ngoài, quản lý chặt chẽ lịch trình di chuyển của giáo viên và trợ giảng, yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức xét nghiệm tầm soát Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR cho giáo viên và trợ giảng để kịp thời phát hiện những trường hợp F0 và đưa đi cách ly theo quy định; đồng thời thường xuyên phối hợp với nhà trường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh giáo viên chưa thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh. Mặt khác, cần khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế mà đoàn công tác liên ngành của tỉnh đến kiểm tra đã chỉ ra như: công tác lưu trữ hồ sơ của trung tâm ngoại ngữ chưa khoa học; việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật của một số đơn vị còn chưa đầy đủ; thực hiện việc thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc tiếp nhận, sử dụng lao động người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động tại tỉnh khác đến tỉnh Bắc Giang.
Xem chi tiết Công văn số 01/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 02/01/2022 tại đây.
Bài viết liên quan