Tân Yên phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

  Ngày 1/10, tại trường THCS, UBND xã Phúc Sơn tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”. Đây là đơn vị được UBND huyện chỉ đạo thực hiện tổ chức điểm. Tới dự có đồng chí Ngô Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện.

  

  Với chủ đề: “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”, nhằm ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thúc đẩy xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. 

 

Để thực hiện được chủ đề trong tuần lễ học tập suốt đời, các trường học triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học: “Kỷ cương, nền nếp-Chủ động-Sáng tạo, chất lượng hiệu quả”, triển khai chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, hoạt động thư viện, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích như: Sách, báo, bài giảng điện tử…Đối với các trung tâm học tập cộng đồng tổ chức các hoạt động tọa đàm, các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai tác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, sinh viên, phụ huynh….Phát động phong trào xây dựng các thư viện trong các trường học. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội, đoàn thể quán triệt quan điểm học tập suốt đời trong tổ chức mình, động viên lực lượng tham gia học tập. Các em học sinh cần hăng hái thi đua, tận dụng mọi thời gian, cơ hội, mọi điều kiện để học tập rèn luyện đạo đức để trở thành người công dân có ích cho xã hội.

  Theo kế hoạch, UBND huyện Tân Yên chỉ đạo các xã, thị trấn chỉ đạo các trường học trên địa bàn tổ chức lễ phát động tuần học suốt đời xong trước ngày 7/10.

Bài viết liên quan